Path of Exile 2.4 Theorycraft Max Block / Spell Block Gladiator Blade Vortex

February 14, 2017 - Reading time: 4 minutes

Concept:

 • Versatile Combatant để cap Block và Spell Block.
 • Violent Retaliation để tăng thêm Physical Damage cho Blade Vortex (BV) khi Block được (stack khá tốt ở các map T10+ và có thể gấp đôi DPS).
 • Painforged để dễ dàng cap Block khi dùng với Shield Unique Broken Faith, cùng với Ming's Heart để được tăng thêm 60% MORE Physical Damage thành Chaos Damage.
 • Cybil's Paw để được 20 * 2 * 8 = 360 máu Gain với BV mỗi giây trên mỗi quái xung quanh và được thêm kha khá Spell Damage.

Tree:

http://www.poeurl.com/PPa (đã kèm Bandit và Ascendancy)

Gear:

 • Weapon: Hiển nhiên là Cybil's Paw vì đây là weapon tốt nhất cho Block + Spell Build.
 • Shield: Broken Faith như đã trình bày ở Concept
 • Amulet: The Anvil, có Corrupted 3~4% Chance to Block càng tốt.
 • Ring: Ming's Heart như đã nói ở trên và 1 cái Ring Rare nhiều Life có 30+ Str (cũng là Life), Resist, Stat còn thiếu, v.v...
 • Glove: Southbound để counter cái hạn chế của Ming's Heart về mặt maximum Life, 50% Cold Res, rẻ, không bị hạn chế Your Hits can only Kill Frozen Enemies ảnh hưởng vì ta giết quái bằng Poison từ BV chứ không phải từ Hit của BV. Có thể thay bằng 1 Glove Rare 95+ Life nhiều Str, Res và Evasion cao.
 • Helmet: Rare Life nhiều Str, Res và Evasion cao.
 • Boot: Rare Life nhiều Str, Res và Evasion cao, có Move Speed cao, hoặc The Blood Dance (thêm Damage nhưng mất nhiều Life).
 • Belt: Rustic Sash Life nhiều Str, Res.
 • Body Armours: Rare 95+ Life nhiều Str, Res và Evasion cao. Hoặc Cospri's Will để được 7L (tiết kiệm slot gắn Poison Gem).

Gem:

Setup Blade Vortex:

 • 4L: Blade Vortex - Control Destruction - Spell Echo - Poison
 • 5L: Increased Area of Effect / Concentrated Effect
 • 6L: Iron Will
 • Chú ý: Nếu dùng Cospri's Will bỏ Poison thay bằng Added Chaos Damage hoặc Void Manipulation.

(outdated)

About

Hi, welcome to my blog with all the outdated contents since 2010. I randomly blog once in a while in either English or Vietnamese, hope you guys enjoy my contents, whatever it is.

My Steam Profile: https://steamcommunity.com/id/surVfate/

Hit Counter

10